Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza (IDG), inaczej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) jest najprostszą i najczęściej wybieraną formą prawną, szczególnie dla małych przedsiębiorców działających na niewielką skalę. Jej funkcjonowanie reguluje (poza zapisami kodeksu cywilnego) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

Rejestracja:

Formalności związane z założeniem indywidualne działalności gospodarczej nie są skomplikowane, wystarczy wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1) i złożyć go w Urzędzie Gminu lub Miasta. Istnieje również możliwość założenia IDG przez złożenie wniosku CEIDG przez internet (na stornie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) lub telefonicznie. Rejestracja jest łatwa, szybka i darmowa. Szczegóły dotyczące założenia tej najbardziej powszechnej formy prawnej opiszę już niedługo w osobnym poście.

Cechy charakterystyczne IDG

Czym charakteryzuje się indywidualna działalność gospodarcza? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje jest to przedsiębiorstwo JEDNEJ osoby. Ponadto:

  • osobą uprawnioną do założenia IDG są wyłącznie osoby fizyczne,
  • firma osoby fizycznej (nazwa) zawiera jej imię i nazwisko,
  • podmiotem prawa jest właściciel (osoba fizyczna) posiadający zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową i procesową,
  • właściciel kieruje firmą osobiście, odpowiedzialny jest za podejmowane decyzje,
  • istnieje możliwość zatrudniania pracowników,
  • właściciel ma pełne prawo do zysku.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ponosi pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Również prywatnym, chociaż przy tej formie działalności trudno mówić o majątku firmowym i prywatnym, bo jest to jeden majątek przedsiębiorcy.

Opodatkowanie

W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej mamy do czynienia z tzw. pojedynczym opodatkowaniem, co oznacza, że zysk wypracowany przez firmę stanowi jednocześnie zysk/wynagrodzenie właściciela i podlega opodatkowaniu tylko raz, w tym wypadku podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tu możliwe do wyboru są cztery formy opodatkowania:

  1. Podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej 18% i 32%);
  2. Podatek liniowy (19%);
  3. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych (3%; 5,5%; 8,5%; 17%; 20%);
  4. Karta podatkowa.

Charakterystykę powyższych form opodatkowania znajdziesz w odrębnym poście.

Indywidualna działalność gospodarcza jest często pierwszym wyborem do prowadzenia działalność, szczególnie w sytuacji gdy biznes będziemy chcieli prowadzić samodzielnie, bez wspólników.

Natomiast, jeżeli chcesz prowadzić interes ze wspólnikiem lub wspólnikami, to pozwolą na to poniższe spółki:

Jeśli masz pytania, to daj znać w komentarzu 🙂

K.