Poniżej znajdziesz materiały z zajęć:

Nauka o przedsiębiorstwie

Nauka o przedsiębiorstwie
Podstawy Ekonomiki przedsiębiorstw
Nauka o organizacji

Tu znajdziesz materiały z zajęć.
Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiały do nauki przedmiotu!
Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Social media


Social Media in Management & Marketing of SME

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Corporate economics dr Karolina Beyer

Corporate economics

Here you will find materials from lectures. Remember that shared files are not exclusive material for learning the subject!
Remember to complete the knowledge with class notes and subject literature!

grupy kapitałowe

Tworzenie i rozwój grup kapitałowych

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Internacjonalizacja małej firmy - dr Karolina Beyer

Internacjonalizacja małej firmy
MSP w Unii Europejskiej

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Planowanie w małej firmie

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Internacjonalizacja małej firmy

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

system wspierania

System wspierania małych firm

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

kapitał intelektualny

Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

fuzje, przejęcia

Fuzje i przejęcia

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!