Poniżej znajdziesz materiały z zajęć:

big data

Zarządzanie danymi

Tu znajdziesz materiały z zajęć - wykład ogólnouczelniany. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

business plan

Business plan & strategic analysis

Here you will find materials from the course Business plan & strategic analysis. Remember that shared files are not exclusive material for learning the subject! Remember to complete the knowledge with class notes and subject literature!

Corporate economics dr Karolina Beyer

Corporate economics

Here you will find materials from lectures. Remember that shared files are not exclusive material for learning the subject!
Remember to complete the knowledge with class notes and subject literature!

grupy kapitałowe

Tworzenie i rozwój grup kapitałowych

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Nauka o przedsiębiorstwie

Nauka o przedsiębiorstwie
Podstawy Ekonomiki przedsiębiorstw
Nauka o organizacji

Tu znajdziesz materiały z zajęć.
Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiały do nauki przedmiotu!
Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Social media społecznościowe


Social Media in Management & Marketing of SME

Tu znajdziesz materiały z zajęć.
Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu!
Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Internacjonalizacja małej firmy - dr Karolina Beyer

Internacjonalizacja małej firmy
MSP w Unii Europejskiej

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Planowanie w małej firmie

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

Internacjonalizacja małej firmy

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

system wspierania

System wspierania małych firm

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

kapitał intelektualny

Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

fuzje, przejęcia

Fuzje i przejęcia

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!

business models

Contemporary business models

Here you will find materials from Contemporary business models. Remember that shared files are not exclusive material for learning the subject! Remember to complete the knowledge with class notes and subject literature!

Social media społecznościowe

Biznes w sieci i mediach społecznościowych

Tu znajdziesz materiały z zajęć. Pamiętaj, że udostępnione pliki nie stanowią wyłącznego materiału do nauki przedmiotu! Pamiętaj, by wiedzę uzupełnić o notatki z zajęć i literaturę przedmiotu!