Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /home/platne/serwer18856/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 730
data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="212" class="elementor elementor-212">

Publikacje Naukowe

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem a w szczególności zarządzania kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim.

Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi pozycjami, które dostępne są również w wersji elektronicznej.

Po kliknięciu w tytuł artykułu, nastąpi przekierowanie do źródła artykułu.

Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu w ResearchGate

2023

Unlocking the potential of ICT innovation in veterinary healthcare: The pathway to improve practices and business model, Procedia Computer Science, Vol.  225 (2023), pp. 4775–4784

Customer experiences drive the need of innovation in veterinary practices, Procedia Computer Science, Vol. 225 (2023), pp. 3094–3103

Proces podejmowania decyzji w organizacjach. Teoria i Praktyka, K. Kozioł-Nadolna, K. Beyer, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023

2022

2021

Barriers to innovative activity in the sustainable development of public sector organizations, K. Beyer, K. Kozioł-Nadolna, Procedia Computer Science 192 (2021) 4376–4385

Determinants of the decision-making process in organizations, K. Beyer, K. Kozioł-Nadolna, Procedia Computer Science 192 (2021) 2375–2384

2020

Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwania i dylematy, K. Beyer, B. Czerniachowicz, A. Wieczorek-Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

2019

The use of business models in veterinary units, w: Studia i Prace WNEiZ US nr 56 2019

Rola modelu biznesowego w zakładach leczniczych dla zwierząt, w: Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw – uwarunkowania strategiczne, red. A. Jabłoński, M. Jabłoński, CeDeWu 2019

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa, w: SCIENTIFIC JOURNAL HE-SS IN OSTROLEKA 1/2019 (32)

Model biznesowy przedsiębiorstwa i jego analiza – w: Ekonomia i Prawo, wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, red. P. Antonowicz, M. Chmielewskim P. Pisarewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019 

Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji, K. Beyer, B. Czerniachowicz, W. Leoński, K. Kozioł-Nadolna, M. Szczepkowska, A. Wieczorek-Szymańska

2018

Social media in the marketing of contemporary companies,  w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 77 2018

Rola internetu we współczesnej gospodarce, w: Studia i Prace WNEiZ nr 52/2 2018

Marketing online następca marketingu tradycyjnego, w: Studia i Prace WNEiZ nr 52/1 2018

Uwarunkowania Rozwoju Organizacji – Innowacyjność i Przedsiębiorczość, red. K. Beyer, B. Czerniachowicz, K. Kozioł-Nadolna, Szczecin 2018

Media społecznościowe jako narzędzia marketingowe w przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rozwoju organizacji i Gospodarki – Konkurencyjność i zasoby ludzkie, red. W. Leoński, M. Szczepkowska, A. Wieczorek-Szymańska, Szczecin 2018

2017

2016

Audit of intellectual capital in retail company – the case study, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce nr 23

Human capital management in the field of intellectual capital management (współautor W. Leoński), w: Journal of Positive Management, Volume 7, Number 2

Reporting as an important instrument of Corporate Social Responsibility (współautor W. Leoński), w: Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Volume 3 Issue 2

The case study of intellectual capital management in a Polish commercial bank, w: Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2

Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego, w: Zeszyty naukowe Studia i Prace WNEiZ US nr 43/1

2015

Audit of Intellectual Capital in Polish energy company – the case study, w: Reports on Economics and Finance, Vol. 1, 2015, no. 1

Audyt kapitału intelektualnego w spółce energetycznej – studium przypadku – Zeszyty Naukowe US 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74 

Audyt kapitału intelektualnego w banku komercyjnym – studium przypadku, w: Organizacja inteligentna, perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska

Audyt kapitału intelektualnego w spółce handlowej – studium przypadku, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, red. nauk. R. Borowiecki, T. Rojek

2014

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV, w: Zeszyty Naukowe US 828,Studia i Prace WNEiZ nr 38, WNUS, Szczecin

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW, w: Zeszyty Naukowe US nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, WNUS, Szczecin

2013

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™, w: Zeszty Naukowe US 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, WNUS, Szczecin

Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego, w: Studia i Prace WNEiZ nr 34, Zeszty Naukowe US nr 770, WNUS, Szczecin