Publikacje Naukowe

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem a w szczególności zarządzania kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim.

Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi pozycjami, które dostępne są również w wersji elektronicznej.

Po kliknięciu w tytuł artykułu, nastąpi przekierowanie do źródła artykułu.

Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu w ResearchGate

2022

2021

Barriers to innovative activity in the sustainable development of public sector organizations, K. Beyer, K. Kozioł-Nadolna, Procedia Computer Science 192 (2021) 4376–4385

Determinants of the decision-making process in organizations, K. Beyer, K. Kozioł-Nadolna, Procedia Computer Science 192 (2021) 2375–2384

2020

Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwania i dylematy, K. Beyer, B. Czerniachowicz, A. Wieczorek-Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

2019

The use of business models in veterinary units, w: Studia i Prace WNEiZ US nr 56 2019

Rola modelu biznesowego w zakładach leczniczych dla zwierząt, w: Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw – uwarunkowania strategiczne, red. A. Jabłoński, M. Jabłoński, CeDeWu 2019

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa, w: SCIENTIFIC JOURNAL HE-SS IN OSTROLEKA 1/2019 (32)

Model biznesowy przedsiębiorstwa i jego analiza – w: Ekonomia i Prawo, wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, red. P. Antonowicz, M. Chmielewskim P. Pisarewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019 

Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji, K. Beyer, B. Czerniachowicz, W. Leoński, K. Kozioł-Nadolna, M. Szczepkowska, A. Wieczorek-Szymańska

2018

Social media in the marketing of contemporary companies,  w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 77 2018

Rola internetu we współczesnej gospodarce, w: Studia i Prace WNEiZ nr 52/2 2018

Marketing online następca marketingu tradycyjnego, w: Studia i Prace WNEiZ nr 52/1 2018

Uwarunkowania Rozwoju Organizacji – Innowacyjność i Przedsiębiorczość, red. K. Beyer, B. Czerniachowicz, K. Kozioł-Nadolna, Szczecin 2018

Media społecznościowe jako narzędzia marketingowe w przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rozwoju organizacji i Gospodarki – Konkurencyjność i zasoby ludzkie, red. W. Leoński, M. Szczepkowska, A. Wieczorek-Szymańska, Szczecin 2018

2017

2016

Audit of intellectual capital in retail company – the case study, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce nr 23

Human capital management in the field of intellectual capital management (współautor W. Leoński), w: Journal of Positive Management, Volume 7, Number 2

Reporting as an important instrument of Corporate Social Responsibility (współautor W. Leoński), w: Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Volume 3 Issue 2

The case study of intellectual capital management in a Polish commercial bank, w: Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2

Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego, w: Zeszyty naukowe Studia i Prace WNEiZ US nr 43/1

2015

Audit of Intellectual Capital in Polish energy company – the case study, w: Reports on Economics and Finance, Vol. 1, 2015, no. 1

Audyt kapitału intelektualnego w spółce energetycznej – studium przypadku – Zeszyty Naukowe US 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74 

Audyt kapitału intelektualnego w banku komercyjnym – studium przypadku, w: Organizacja inteligentna, perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska

Audyt kapitału intelektualnego w spółce handlowej – studium przypadku, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, red. nauk. R. Borowiecki, T. Rojek

2014

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV, w: Zeszyty Naukowe US 828,Studia i Prace WNEiZ nr 38, WNUS, Szczecin

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW, w: Zeszyty Naukowe US nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, WNUS, Szczecin

2013

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™, w: Zeszty Naukowe US 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, WNUS, Szczecin

Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego, w: Studia i Prace WNEiZ nr 34, Zeszty Naukowe US nr 770, WNUS, Szczecin