Publikacje Naukowe

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem a w szczególności zarządzania kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim.

Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi pozycjami, które dostępne są również w wersji elektronicznej.

Po kliknięciu w tytuł artykułu, nastąpi przekierowanie do źródła artykułu.

Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu w ResearchGate

2018

Rola internetu we współczesnej gospodarce, w: Studia i Prace WNEiZ nr 52/2 2018

2017

2016

Audit of intellectual capital in retail company – the case study, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce nr 23

Human capital management in the field of intellectual capital management (współautor W. Leoński), w: Journal of Positive Management, Volume 7, Number 2

Reporting as an important instrument of Corporate Social Responsibility (współautor W. Leoński), w: Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Volume 3 Issue 2

The case study of intellectual capital management in a Polish commercial bank, w: Zeszyty Naukowe US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2

Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego, w: Zeszyty naukowe Studia i Prace WNEiZ US nr 43/1

2015

Audit of Intellectual Capital in Polish energy company – the case study, w: Reports on Economics and Finance, Vol. 1, 2015, no. 1

Audyt kapitału intelektualnego w spółce energetycznej – studium przypadku – Zeszyty Naukowe US 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74 

Audyt kapitału intelektualnego w banku komercyjnym – studium przypadku, w: Organizacja inteligentna, perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska

Audyt kapitału intelektualnego w spółce handlowej – studium przypadku, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, red. nauk. R. Borowiecki, T. Rojek

2014

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV, w: Zeszyty Naukowe US 828,Studia i Prace WNEiZ nr 38, WNUS, Szczecin

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW, w: Zeszyty Naukowe US nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, WNUS, Szczecin

2013

Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™, w: Zeszty Naukowe US 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, WNUS, Szczecin

Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego, w: Studia i Prace WNEiZ nr 34, Zeszty Naukowe US nr 770, WNUS, Szczecin