Formy prawne przedsiębiorstw

Chcesz prowadzić własną działalność, ale nie wiesz jaką formę prawną wybrać? Która z form będzie dla Ciebie korzystna? Jakie są wady i zalety poszczególnych form biznesu? Wybór odpowiedniej formy prawnej będzie zależał od wielu czynników i Twoich preferencji, m.in.: dotyczących tego czy chcesz prowadzić firmę samodzielnie czy z kimś do spółki? jakie ryzyko związane jest z prowadzoną działalnością? Na wybór formy może mieć wpływ również wielkość przedsiębiorstwa, skomplikowanie jego struktury, zakres i obszar działania itd.

Postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie przybliżając podstawowe informacje dotyczące dostępnych w Polsce form prawnych przedsiębiorstw.

Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

istotna jest również Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646  z późn. zm.)

Na podstawie powyższych przepisów możemy podzielić formy organizacyjno prawne na podstawowe grupy:

  • Osobowe formy działalności
  • Kapitałowe formy działalności

W ramach osobowych i kapitał form przedsiębiorstw wyróżniamy:

Osobowe formy przedsiębiorstwRegulowane przez:
Indywidualna działalność gospodarczaKodeks Cywilny
Spółka cywilnaKodeks Cywilny
Spółka jawnaKodeks spółek handlowych
Spółka partnerskaKodeks spółek handlowych
Spółka komandytowaKodeks spółek handlowych
Spółka komandytowo-akcyjnaKodeks spółek handlowych
Kapitałowe formy przedsiębiorstwregulowane przez:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKodeks spółek handlowych
Spółka akcyjnaKodeks spółek handlowych

Funkcjonowanie dwóch pierwszych form tj.: indywidualnej działalności gospodarczej i spółki cywilnej regulowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Pozostałe formy, zarówno te osobowe, jak i kapitałowe regulowane są przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Każda z wymienionych form prawnych niesie za sobą pewne korzyści, ale także konkretne obowiązki.

Czym różnią się poszczególne formy organizacyjno-prawne? Jakie są warunki ich uruchomienia? Które posiadają osobowość prawną? W których obowiązuje nieograniczona odpowiedzialność wspólników, również majątkiem prywatnym? W których wymagany jest minimalny kapitał zakładowy? Czy w każdej formie istnieje konieczność ujawniania nazwiska przedsiębiorcy w nazwie podmiotu?…

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz klikając na poszczególną formę prawną zamieszczoną w powyższej tabeli (wpisy będą pojawiać się stopniowo, dziś zapraszam do zapoznania się z tematem indywidualnej działalności gospodarczej)

Miłej lektury 🙂

K.