Mały ZUS od 01/01/2019

Mały ZUS od 01/01/2019 Dotychczas pojęcie „Mały ZUS” potocznie dotyczyło możliwości opłacania preferencyjnych składek przez zaczynających działalność gospodarczą. Obecnie początkujący przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalność i przez kolejne 24 miesiące może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły przeczytasz w …

Opodatkowanie w małej firmie

Opodatkowanie w małej firmie Opodatkowanie w małej firmie. Trudno się nie zgodzić, że jedną z dwóch pewnych rzeczy w życiu są podatki. Trzeba się z tym niestety pogodzić. Ale przede wszystkim należy zastanowić się, jaką formę opodatkowania wybrać, by była jak najmniej dotkliwa. Prowadząc działalność gospodarczą wysokość i sposób opodatkowania …

Składki ZUS przedsiębiorców 2018

Składki ZUS przedsiębiorców 2018 Temat składek ZUS powraca zawsze na początku roku, kiedy to przedsiębiorcom wzrasta wysokość koniecznych do opłacania składek ZUS. Wzrost składek związany jest często ze wzrostem wymiaru podstawy, od której wyliczane są składki. Jakie składki ZUS musi opłacać przedsiębiorca będący osobą fizyczną? Jaka jest wysokość opłacanych składek? …

Konstytucja biznesu

Konstytucja biznesu – nowe prawo przedsiębiorców [EDIT 30.03.2018: Najnowsze informacje dot. pakietu ustaw: 6. marca 2018 Sejm uchwalił Ustawy po przyjęciu poprawek Senatu. 7. marca 2018 Ustawy zostały przekazane do podpisu Prezydenta, a ten podpisał je 22. marca 2018, a 30. marca 2018 ustawy zostały ogłoszone] Co to oznacza? na …

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna   Spółka akcyjna jest spółką kapitałową regulowaną przez przepisy Ustawy z dnia  15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Spółka akcyjna ze względu m.in. na swoje skomplikowanie, czy wymóg wniesienia kapitału zakładowego, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw działających na większą skalę. …

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną wśród przedsiębiorców. Jest to spółka kapitałowa podlegająca pod przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Jako spółka kapitałowa często jest alternatywą dla prowadzenia działalności gospodarczej, …

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna To dwa rodzaje spółek, których funkcjonowanie jest oparte o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Uwagę skupię na spółce komandytowej, jej cechach charakterystycznych, rodzajach jej właścicieli oraz na opodatkowaniu. Następnie wskaże elementy, które wyróżniają spółkę komandytowo-akcyjną. Obie spółki komandytowe służą w niektórych przypadkach spółkom kapitałowym do tzw. optymalizacji …

Spółka partnerska

Spółka partnerska   Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki jawnej i podlega pod przepisy Ustawy z dnia  15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego.   Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej: Spółka partnerska prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą …

Spółka jawna

Spółka jawna   Spółka jawna, w odróżnieniu od spółki cywilnej, jest spółką prawa handlowego, czyli regulowana jest przez zapisy Ustawy z dnia  15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Spółka jawna jest tzw. spółką osobową, co oznacza, że prowadzona działalność opiera się na …