Składki ZUS przedsiębiorców 2018

Temat składek ZUS powraca zawsze na początku roku, kiedy to przedsiębiorcom wzrasta wysokość koniecznych do opłacania składek ZUS. Wzrost składek związany jest często ze wzrostem wymiaru podstawy, od której wyliczane są składki.

Jakie składki ZUS musi opłacać przedsiębiorca będący osobą fizyczną? Jaka jest wysokość opłacanych składek? Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS? Jaka jest wysokość obniżonych składek ZUS? Kto może z nich skorzystać? Czym jest ulga na start? 

Te pytania warto postawić w kontekście konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców.

 

Czym są składki ZUS?

Zanim przejdę do wyjaśnienia składek ZUS dla przedsiębiorców, wyjaśnię czym w ogóle są składki ZUS. Jak sama nazwa wskazuje są to składki na ubezpiecznie społeczne, a konieczność ich opłacania dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy zlecenie. Różnice w opłacaniu ZUS wynikają ze sposobu zatrudnienia, a właściwie zależą od podstawy wynagrodzenia, od której składki są wyliczane, co przedstawiam poniżej.

Do składek ZUS przedsiębiorcy zalicza się składki: emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, Fundusz Pracy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są od podstawy wymiaru składek. W przypadku zatrudnienia podstawę wymiaru składek stanowi przychód pracownika, natomiast dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą minimalną podstawę wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018, czyli kwota 2.665,80 PLN.

 

Rodzaje składek :

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Składka emerytalna to obowiązkowa składka, która związana jest z odkładaniem w systemie ubezpieczeń społecznych środków na przyszłą emeryturę. W tym miejscu nie będę wchodzić w kwestie systemu emerytalnego, po to temat rzeka 🙂

Składka emerytalna wynosi miesięcznie 19,52% podstawy wymiaru składki,

W przypadku prowadzenia działalności przedsiębiorca opłaca całość, a w przypadku pracy na umowę o pracę, składka na ubezpieczenie emerytalne płacona jest po połowie (9,76%) przez ubezpieczonego i płatnika czyli pracodawcę.

 

Składka na ubezpieczenie rentowe

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% podstawy wymiaru składki. Podobnie, jak w przypadku składki emerytalnej, przedsiębiorca opłaca całość, a u zatrudnionych składkę opłaca w wysokości 1,5% pracownik, a 6,5% pracodawca.

 

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Składka na ubezpiecznie chorobowe wynosi 2,45% i w przypadku przedsiębiorców jest to składka dobrowolnego ubezpieczenia, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi jej opłacać. Co nam daje składka chorobowa? Przy jej opłacaniu przedsiębiorca w przypadku choroby, przebywając na zwolnieniu lekarskim będzie pobierał świadczenie chorobowe. Jest to przydatne ubezpieczenie, w sytuacji, kiedy niedyspozycja przedsiębiorcy sprawia, że nie może on zarabiać w ramach działalności, w tej sytuacji w okresie zwolnienia lekarskiego będzie uzyskiwał środki finansowe z ZUS.

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Składka na ubezpieczenie wypadkowe kształtuje się w przedziale od 0,40% do 3,60% (a od kwietnia 2018 górna granica będzie wynosić 3,33%). W przypadku przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób składka wypadkowa wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy. Czyli w okresie styczeń-marzec  2018 = 1,80%, a od kwietnia 2018 – 1,67%.

 

Składka na Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, obligatoryjną składką jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki tej składce możemy korzystać ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek, która stanowi zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (IV kwartale 2017 r. wyniosło  – 4.739,91 PLN). Czyli podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2018 wynosi 3.554,93 PLN.

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2018

Oprócz wskazanych powyżej składek i stawek, z ZUS’em wiążą się pewne preferencje dla nowych przedsiębiorców. Głównym przywilejem jest możliwość płacenia obniżonych składek przez pierwsze 24 miesiące działalności (tzw. mały ZUS).

Mały ZUS oznacza, że składki obliczane są od niższej podstawy wymiaru składek, która w tym przypadku wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100 PLN, czyli podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia działalności wynosi 630 PLN. W tym miejscu należy podkreślić, żę obniżona podstawa dotyczy tylko i wyłącznie składek ZUS, natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca płaci się w standardowym wymiarze.

Ponadto, od 31. marca 2018r. w ramach nowego Prawa Przedsiębiorców, o którym piszę w artykule na temat Konstytucji biznesu, wprowadzona zostanie tzw. ulga na start, dzięki której osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musiały opłacać składek ZUS.

Jak kształtują się konkretne kwoty, które obciążać będą przedsiębiorców, przedstawiam w poniższych tabelach. W pierwszej tabeli przedstawiam stawki dotyczące małego ZUS’u, opłacane przez pierwsze 24 miesiące, w drugiej tabeli dla porównania zamieszczam składki, które płacą przedsiębiorcy po 24 miesiącach prowadzenia działalności.

 

Składki ZUS przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność przez pierwsze 24 miesiące – mały ZUS:
UbezpieczeniePodstawa wymiaru składekStawkaSkładka
Emerytalne63019,52%122,98
Rentowa 6308%50,40
Chorobowa (dobrowolna)6302,45%15,44
Wypadkowa6301,8% / 1,67% od IV 201811,34/10,52
Zdrowotna3.554,939%319,94
Razem bez ubezpieczenia chorobowego do 31.marca 2018/ od 1 kwietnia 2018504,66 / 519,28
Razem z ubezpieczeniem chorobowym do 31.marca 2018/ od 1 kwietnia 2018520,10 / 503,84
Składki ZUS przedsiębiorcy po 24 miesiącach działalności – duży ZUS
UbezpieczeniePodstawa wymiaru składekStawkaSkładka
Emerytalne2.665,8019,52%520,36
Rentowe2.665,808%213,26
Chorobowe (dobrowolne)2.665,802,45%65,31
Wypadkowe2.665,801,8% / 1,67% od IV 201847,98 / 44, 52
Fundusz Pracy2.665,502,45%65,31
Zdrowotne3.554,939%319,94
Razem bez ubezpieczenia chorobowego / od kwietnia 20181.166,85 / 1.163,39
Razem z ubezpieczeniem chorobowym / od kwietnia 20181.232,16 / 1.228,70

 

I jeszcze ZUS za pracowników

Prowadząc działalność gospodarczą, prędzej czy później, będziesz zatrudniać pracowników, możesz również korzystać ze zlecania pewnych zadań zawierając np. umowę zlecenie. Od wynagrodzenia pracowników przedsiębiorca (czyli pracodawca/płatnik) będzie musiał również ponieść tzw. koszty zatrudnienia, w ramach których zalicza się składki ZUS leżące po stronie pracodawcy. Pisałam już o tym na wstępnie artykułu.

Podsumowując po stronie pracodawcy leży część składki emerytalnej (9,76% wynagrodzenia pracownika), składki rentowej (6,5%), składka wypadkowa (1,8%), składka na Fundusz Pracy (2,45), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (0,10%).

 

A co ze składkami ZUS jak pracuję na etacie i chcę prowadzić działalność gospodarczą?

I tu pojawia się pewien przywilej, dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskują przychody z innych źródeł (np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, emerytura…). Przywilej ten oznacza brak konieczności opłacania składek ZUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (są one opłacane z przychodów osiąganych z innych źródeł). Jedyną składkę, którą przedsiębiorca będzie musiał w takiej sytuacji opłacać, to składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynosząca w w 2018 roku 319,94 PLN.

Aby skorzystać z tego przywileju konieczne jest spełnienie warunku:

Przychód, który uzyskujemy z umowy o pracę, zlecenie lub innych źródeł wynosi co najmniej kwotę minimalnego krajowego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku co najmniej 2.100 PLN, i od tego wynagrodzenia są opłacane składki ZUS.

Oczywiście wskazane możliwości opłacania niższych składek ZUS czy też przywilej nie opłacania składek w wymienionych wyżej przypadkach jest opcją do wyboru, a określone stawki oznaczają minimalne kwoty jakie przedsiębiorca musi opłacać.

 

Podsumowanie

 • Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zobligowany jest do opłacania za siebie składek ZUS oraz składki zdrowotnej.
 • Od 31.03.2018 przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność, lub miał przerwę w prowadzeniu działalności powyżej 60 miesięcy, przez pierwsze 6 miesięcy działalności może korzystać z ulgi na start, czyli nie musi opłacać składek ZUS.
 • Przez kolejne 24 miesiące rozpoczynający działalność przedsiębiorca może opłacać tzw. mały ZUS, czyli obniżone składki ZUS. Pamiętaj, że składka zdrowotna pozostaje bez zmian.
 • Po okresie korzystania z małego ZUS’u przedsiębiorca wchodzi w składki ZUS w pełnym wymiarze.
 • Oprócz składek za siebie, przedsiębiorca opłaca również składki ZUS za zatrudnionych pracowników (emerytalna 9,76%; rentowa 6,5%, wypadkowa 1,8%, składka na Fundusz Pracy 2,45% i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych 0,10%.
 • Pracując na etacie lub zarabiając z innych źródeł powyżej minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS z działalności. Płaci jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Na koniec, pytanie do tych, którzy dotrwali do końca tekstu 🙂

Jak wygląda u Was sytuacja z opłacaniem ZUS’u? Czy jest to dla Was duże obciążenie?

Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzu 🙂

A może masz pytania, coś budzi wątpliwości, to również zachęcam do dyskusji 🙂

 

2 komentarze

 1. Bardzo wartościowy artykuł, Nalezy też wspomnieć o niepełnosprawnych, jeśli mają przychody do 500zł, są zwolnieni ze zdrowotnej. Znam takie osoby, które korzystają ze zwolnienia, a Panie z ZUSu – non stop wzywały do wyjaśnień – dlaczego? dlaczego?

  http://www.zakladamyfirme.pl/artykul_narzedziowa,733,733,8521,kiedy-niepelnosprawny-biznesmen-nie-placi-skladki-zdrowotnej.html

  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ze-nie-zawsze-musisz-oplacac-skladke-zdrowotna

  Myślę, że to świetny temat na oddzielny artykuł:) Pozdrawiam Agnieszka.

  1. Tych zwolnień trochę jeszcze jest 🙂 pewne preferencje mają również emeryci i renciści prowadzący działalność, spełniający oczywiście określone warunki 🙂 ZUS’ów w pewien sposób można uniknąć (bądź obniżyć ich wysokość) korzystając z inkubatorów przedsiębiorczości…. Zawsze też jest ta druga strona medalu, jak się nie podlega ubezpieczeniom… Można całą serię artykułów napisać 🙂

   Karolina Beyer

Możliwość komentowania została wyłączona.